top of page

Digital markedsstrategi & markedsplan

Det er ikke alle som verken har tid, kunnskap, eller rett og slett lyst til å lage en egen digital strategi eller markedsplan, derfor er det godt å vite at jeg kan hjelpe deg. 

digital strategi, lyspære, kragerø, himmel

Digital strategi for din bedrift

 

Det første man bør gjøre er å se nærmere på tidligere tall og resultater, god innsikt er nemlig veldig verdifull og gir oss et utgangspunkt for hva som fungerer bra og hva som kan forbedres. Se også på hvordan markedet har endret seg det siste året? Det har kanskje åpnet seg nye muligheter for din bedrift? Eventuelt er det noe kanskje noen tiltak som ikke fungerer like bra lenger og som bør avsluttes? Alternativt at man bør rette større fokus mot enkelte tiltak fremfor andre?

Steg to blir å se fremover og sette seg nye mål. Hva slags mål er satt for bedriften overordnet og hvordan kan den digitale markedsføringen bidra til at bedriften når disse målene? Deretter kan det være smart å sette opp delmål som f.eks; salgsmål og antall konverteringer, besøk/trafikk til nettsiden, antall leads som blir generert, følgere i ulike sosiale medier, antall nyhetsbrevfølgere, omtaler i ulike medier, etc.

Videre må vi se på bedriftens målgruppe, målgruppen kan i veldig mange tilfeller deles opp i ulike segmenter (dette kan f.eks være alder, kjønn, interesser, språk, hvor de er bosatt, etc). Noe som igjen gjør at vi må se på hvordan vi kommuniserer med dem og i hvilke kanaler vi treffer de ulike segmentene. Ved å treffe rett målgruppe med rett budskap i rett tid vil være en viktig faktor for suksess. 

Ut i fra dette vil jeg finne de kanalene som gir størst verdi for din bedrift, og sette opp en plan på hva som skal gjøres. Jeg tilpasser den digitale strategien dine behov og budsjett.

Jeg kan bistå dere med flere deler av strategien, enten det er utførelse, prosjektledelse eller innhenting av resurser.

 

Markedsplan for 2024

Trenger du hjelp til å sette opp en markedsplan for 2024? Eller ønsker du innspill på en plan dere har satt opp? Jeg bistår gjerne i denne prosessen. Ta kontakt for en uforpliktende samtale. Ring meg på tlf: 980 89 071 eller send meg en melding via skjemaet.

bottom of page